Internetinės svetainės www.budetojas.lt (toliau – Svetainė) privatumo politika.

 

Jeigu Jums iškiltų klausimų dėl naudojimosi svetaine taisyklių, privatumo politikos ar slapukų politikos, susisiekti su mumis galite el. pašto adresu pagalba@budetojas.lt, telefonu +370 68165 160.

 

Budetojas.lt gerbia visų klientų ir šios svetainės lankytojų (toliau – Budėtojas) privatumą ir įsipareigoja užtikrinti asmens duomenų apsaugą ir saugumą, naudojantis visomis svetainės teikiamomis paslaugomis, lankantis svetainėje www.budetojas.lt.

 

Ši Privatumo politika taikoma visiems asmenims, įskaitant ir asmenis, kurie nėra prisiregistravę Svetainėje, kiek tai neprieštarauja Naudojimosi svetaine taisyklėms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams.

 

Prašome atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką tam, kad būtų teisingai suprastas svetainės požiūris ir praktika, susijusi su asmenų duomenimis, bei tai, kaip tokie duomenys bus tvarkomi.

 

Šioje Privatumo politikoje:

  • apibrėšime Budetojas.lt įsipareigojimus ir atsakomybes, siekiant apsaugoti asmens privatumą;
  • nurodysime pagrindinius Budetojas.lt asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką;
  • informuosime apie Jūsų teises ir kaip galite jomis pasinaudoti.

 

Privatumo politika parengta vadovaujantis ES Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu ir kitais tiesiogiai taikomais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą, ir atitinka juose nustatytus reikalavimus.

 

Informuojame, kad naudodamiesi budetojas.lt Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis.

 

Sąvokos

Pateikiame pagrindines sąvokas naudojamas Privatumo politikoje:

  • Budėtojas – bet koks asmuo, kuris išreiškė ketinimą naudotis, naudojasi svetainės teikiamomis paslaugomis.
  • Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis.

 

Kaip renkame Jūsų asmens duomenis?

 

Renkami duomenys gali būti:

  • Budėtojo tiesiogiai pateikti duomenys (pavyzdžiui, registruojantis elektroniniame budėtojo žurnale).

 

Kokie yra asmens duomenų tvarkymo principai?

Surinktus duomenis griežtai saugojame, tvarkant užtikriname kiekvieno asmens privataus gyvenimo neliečiamumo teisę bei laikomės asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų.

 

Kokius Jūsų asmens duomenis renkame?

Pagrindinės svetainės tvarkomų asmens duomenų kategorijos yra šios:

  • Asmens duomenys: vardas, pavardė, el. paštas, telefono numeris.

Vardas, pavardė ir el. pašto adresas būtini tik registracijai - įstaigos Budėtojui.
Telefono numeris nebūtinas.

 

Kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais:

  • Telefonų numeriai - susisiekimui su kabinetų lankytojais. Juos mato tik prie sistemos prisijungę įstaigos budėtojai.
  • El. paštai - susisiekimui su kabinetų lankytojais, įspėjamųjų laiškų siuntimui (jei to pageidauja įstaigos darbuotojas), naujienoms.

Kam galime teikti Jūsų duomenis?

Asmens duomenys gali būti perduodami gavėjams, tokiems kaip:

  • Asmenys, teikiantys Svetainei paslaugas, tokie kaip pašto paslaugų teikėjai, hostingo tiekėjai.

 

Duomenų saugojimo terminai

Asmens duomenys budetojas.lt saugomi, kol duomenų subjektai naudojasi budetojas.lt paslaugomis. Visus asmens duomenis (t.y. vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas) mato ir redaguoti įstaigos budėtojas arba pagrindinis budetojas.lt sistemos administratorius.

 

 

Profiliavimas ir automatinis sprendimų priėmimas

Budetojas.lt sistema nevykdo Jūsų asmens duomenų profiliavimo, kuris gali sukelti Jums teisines pasekmes ar gali daryti Jums didelį poveikį.

 

 

Asmens duomenų saugumas

Svetainė, tvarkydama Vartotojo asmens duomenis naudojasi saugiomis organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis, kurios tinkamai apsaugo šiuos duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo visų kitų neteisėtų veiksmų. Svetainei perduota informacija laikoma saugiuose serveriuose ir / arba archyvuose. Svetainė saugumo priemones nustato atsižvelgdama į Duomenų subjektų teisėms ir laisvėms kylančias rizikas, t. y. vadovaujasi rizika paremtu vertinimu (ang. Risk based approach), todėl visada yra parenkamos adekvačios ir geriausiai Kliento interesus tenkinančios priemonės.

 

Svetainė pažymi, kad elektroninėmis ryšių priemonėmis perduodami duomenys perduodami naudojantis elektroninių ryšių paslaugų teikėjų valdomais ryšio tinklais, todėl Svetainė negali garantuoti ir neatsako už duomenų saugumą ir apsaugą juos perduodant tokiu būdu.

 

Budėtojas pats privalo imtis aktyvių priemonių, kurios padėtų užtikrinti jo asmens duomenų slaptumą, bei turi dėti maksimalias pastangas, kad apsaugotų prisijungimo prie budetojas.lt slaptažodį nuo trečiųjų asmenų susižinojimo ir jokiais tiesioginiais (netiesioginiais) būdais neatskleisti jo tretiesiems asmenims bei užtikrinti, kad jokie tretieji asmenys negalėtų pasinaudoti jo duomenimis naudojantis budetojas.lt svetaine. Klientas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Kliento duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su tokiais trečiųjų asmenų veiksmais, visa apimtimi tenka Klientui.

 

Svetainė neatsako už asmens duomenų tvarkymą per tretiesiems asmenims priklausančias internetines svetaines (toliau – Susijusios svetainės). Klientų patogumui ir informacijai Svetainėje gali būti nuorodų į kitas Susijusias svetaines. Svetainė neprisiima atsakomybės už tokių svetainių privatumo politikos nuostatas, pateiktos informacijos turinį bei veiklą net ir tais atvejais, kai į juos Klientai patenka per Svetainėje esančias nuorodas, nes Svetainė jų neprižiūri ir nekontroliuoja. Klientams rekomenduoja susipažinti su kiekvienos Susijusios svetainės privatumo politikos nuostatomis atskirai.

 

 

Kas turi prieigą prie Jūsų duomenų?

Prieigą prie statistinių duomenų apie budetojas.lt lankytojus turi pagrindinis budetojas.lt administratorius – Saulius Bušininkas.

 

Taip pat, prieigą prie techninių įrašų gali turėti svetainės partneriai, kurie teikia Bendrovei interneto svetainės turinio valdymo įrankius arba svetainės svetainės talpinimo (angl. hosting) paslaugas.

 

Google Analytics“ įrankį suteikia įmonė „Google Inc.“ (JAV įmonė), tad ji taip pat turi prieigą prie šiuo įrankiu surinktų statistinių duomenų. „Google Inc.“ yra įsipareigojusi taikyti ES-JAV Privatumo skydo principus, kurie užtikrina, kad paslaugų teikėjas atitinka ES privatumo standartų reikalavimams. Šiam teikėjui taip pat taikomi sutartiniai įpareigojimai užtikrinti privatumą. Su Google privatumo politika galite susipažinti čia. Daugiau informacijos apie tai, kaip valdyti informaciją susijusią su Google paskyra rasite aplankę šią nuorodą.

 

Budetojas.lt rinkodaros tikslu gali pasitelkti „Facebook“ rinkodaros platformą, kuri atsižvelgdama į slapukų surinktą informaciją padeda analizuoti kokiuose puslapiuose asmuo lankėsi, kokius produktus pirko ir pan. Daugiau informacijos apie „Facebook“ privatumo politiką rasite paspaudę šią nuorodą.